Stabil fysisk plassering av gener og genloci på samme homologe kromosomer under evolusjonen av en art eller arter. Lenking og presis rekkefølge og orden av gener på homologe kromosomer. Delt synteni mellom arter anvendes innen fylogeni.