Lovbrudd

Lovbrudd, alminnelig benyttet uttrykk for en handling som representerer brudd på en straffesanksjonert lovbestemmelse. I videre betydning betegner lovbrudd alle brudd på lov, uavhengig om de er straffesanksjonert. Lovbrudd var frem til straffeloven av 2005 delt opp i to kategorier: Forbrytelser og forseelser gradert etter lovbruddets alvor. Dette skillet er nå opphevet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Lovbrudd

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel