Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å skape frykt og dermed påvirke politikk. Terrorisme er derfor en politisk strategi som kombinerer vold og kommunikasjon. Å skremme befolkningen og påvirke regjeringer er vel så viktig som å påføre skade.Fordi terrorisme oftest brukes av den svakere part i en konflikt, er terrorister avhengig av å provosere frem en overreaksjon fra den sterkere part. Hele artikkelen

Ny artikkel