Vare er et ord for alt som kan omsettes, det vil si kjøpes og selges, i handelen. I alminnelig språkbruk betegner vare andre omsetningsobjekter enn penger, verdipapirer, tjenester, faste eiendommer og skip.Varene kan deles inn etter bearbeidingsgrad i: råvarer eller råstoff, som for eksempel bomull og korn halvfabrikater, som garn og mel ferdigvarer som klær og brød . Hele artikkelen