Norges Dagligvarehandels Forbund, tidligere bransjeorganisasjon med røtter i Norges Detailkjøbmænds Landsforening, stiftet 1908. Nedlagt 1997; inngår som seksjon i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.