Pauline Kael, amerikansk filmkritiker, den mest kjente og innflytelsesrike filmskribenten i sin generasjon. Etter filosofistudier ved University of California, Berkeley, begynte hun å skrive filmmanuskripter og -kritikker, og arbeidet som filmkritiker på radio. Hun huskes først og fremst som høyt profilert filmmedarbeider i bladet The New Yorker 1967–91, hvor anmeldelsene var preget av hennes store kunnskaper, meningers mot, og ikke minst en høyt utviklet formuleringsevne som kunne ramme høy og lav med samme skarpe piskesnert. Hennes kritikker har jevnlig kommet ut i bokform med titler som Deeper Into Movies (1974) og When the Lights Go Down (1980). Hun skrev også The Citizen Kane Book (1971).