André Bazin, fransk filmkritiker og -teoretiker. Startet 1947 filmtidsskriftet La Revue du Cinéma, og 1951 det legendariske Les Cahiers du Cinéma sammen med Jacques Doniol-Valcroze. I sin filmestetikk fremhevet Bazin iscenesettelsen (mise-en-scène) i motsetning til montasjen, og ble en talsmann for realismen i etterkrigstidens film. Han øvde betydelig innflytelse på bl.a. Truffaut. Bazins artikler om film er utgitt etter hans død under tittelen Qu'est-ce que le Cinéma? (eng. utg. What is Cinema?, 1967).