Julia Kristeva, bulgarsk-fransk psykoanalytiker, lingvist og filosof. Hun har bodd i Frankrike siden 1965, og har hatt stor innflytelse på den nyeste franske litteratur- og språkteorien. Bl.a. var hun med i gruppen av forfattere og teoretikere rundt tidsskriftet Tel Quel, som søkte å forene semiologi, psykoanalyse og marxisme. Arbeider som Semeiotike, recherches pour une sémanalyse (1969) og La Révolution du language poétique (1974) behandler grunnlagsproblemer i forbindelse med moderne litteraturtolkning og tekstanalyse. Særlig er hun opptatt av subjektivitetens rolle i litteratur og historie. Senere har hun bl.a. interessert seg for psykiatri, feminisme og etikk, og hun har ikke minst vært opptatt av forholdet mellom melankoli og dikterisk skapelse. Som fremmed i Frankrike har hun spesielt engasjert seg i spørsmål omkring innvandring og rasisme, f.eks. i Etrangers à nous-mêmes (1988) og Lettre ouverte à Harlem Désir (1990). Hun har også skrevet romaner om intellektuelle miljøer i Paris. I 2004 ble Kristeva den første mottaker av Holbergprisen.