Somalias geografi

Størstedelen av Somalia er et grunnfjellsplatå som tilhører det afrikanske skjold, og som er dekket av sediment-lag fra trias, jura og kritt. I nord ligger fjellpartier som hovedsakelig består av prekambriske bergarter. Disse strekker seg fra grensen mot Etiopia i vest til spissen av Afrikas horn i øst. Flere steder når disse fjellene opp i over 2000 meter over havet. Hele artikkelen