Benadir, historisk kystlandskap i den sørlige del av Somalia, Øst-Afrika. Navnet, som er avledet av persisk Bandar, 'havn', henspiller på reisene til arabiske og persiske handelsmenn til Øst-Afrika i middelalderen. Benadir kom under kontroll av sultanen av Zanzibar i 1871, fra 1895 del av Italiensk Somaliland.