Kapp Guardafui, nordøstligste odde i Somalia, lengst ute på Afrikas horn; 11° 50ʹ n.br., 51° 16ʹ ø.l. I oldtiden kjent som Aromata.