Rensvik, tettsted i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, lengst nord på øya Frei, ved Ormsundet mellom Frei og Nordlandet. Rensvik var frem til 2008 da Frei og Kristiansund ble slått sammen, administrasjonssenter i Frei kommune.