Fardal, bygd og dalføre ved Norafjorden i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane. Fardal gard ligger like overfor tettstedet. Det er planlagt å legge ei 420 kV kraftlinje mellom Fardal og Ørskog på Sunnmøre.