Birkelandsfossen, foss i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke, i Otra straks nord for Evje tettsted; 5,6 meter høy. Ovenforliggende nedbørfelt er på rundt 2940 kvadratkilometer.