Vinje

Vinje, kommune i Telemark, lengst nordvest i fylket. Opprettet 1964 ved sammenslåing av tidligere Vinje og Rauland kommuner. Vinje er Telemarks største kommune i utstrekning, og grenser i vest til Aust-Agder, Rogaland og Hordaland fylker. Kommunen omfatter Kvennas, Songa/Tokkes og Vinjevassdragets dalføre med sidedaler og omliggende fjellområder. Fjelltraktene nord i kommunen utgjør Hardangerviddas søndre del, i alt 2/3 av kommunens areal, en stor del ligger i Hardangervidda nasjonalpark.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Inneholder 15 artikler:

E

  1. Edland

T

  1. Totak