Vinje

Vinje er en kommune i Telemark, lengst nordvest i fylket. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslåing av tidligere Vinje og Rauland kommuner. Vinje er Telemarks største kommune i utstrekning, og grenser i vest til Aust-Agder, Rogaland og Hordaland fylker.Kommunen omfatter Kvennas, Songa/Tokkes og Vinjevassdragets dalføre med sidedaler og omliggende fjellområder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler:

E

  1. Edland

T

  1. Totak