Bora, elv på Hardangervidda, i Odda og Vinje kommuner. Bora kommer fra Trossovtjønn sør for Trossovnuten (1629 moh.) i Hardangervidda nasjonalpark. Elva renner mot øst, senere sørøst gjennom Bordalen til Bordalsvatnet (891–852 moh.) og videre til Grungevatnet (538 moh.). Bora er tatt med i Tokke-reguleringene, øvre del av elven er overført Songa kraftverk, nedre del til Vinje kraftverk.