Horten

Horten er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen ligger mot Oslofjorden og grenser i sør og vest til Tønsberg, i nord til Holmestrand. Dagens Horten kommune tilsvarer i utstrekning størsteparten av den opprinnelige Borre kommune ved opprettelsen i 1837. I 1857 ble det nye ladestedet Horten skilt ut fra Borre og ble egen kommune. Borre kommune ble i 1965 sammensluttet med ladestedet Åsgårdstrand og fikk i 1988 tilbakeført bykommunen Horten (7,7 kvadratkilometer, herav 1,1 kvadratkilometer øyer). Hele artikkelen