Horten

Horten er en kommune i Vestfold fylke. Kommunen ligger på vestsiden av Oslofjorden og omfatter kystlinjen fra Åsgårdstrand i sør, og grenser i vest og nord til Re kommune. Dagens Horten kommune tilsvarer i utstrekning størsteparten av den opprinnelige Borre kommune ved opprettelsen i 1837. I 1857 ble det nye ladestedet Horten skilt ut fra Borre og ble egen kommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler:

H

  1. Horten