Horten

Horten, kommune i Vestfold fylke, ligger på vestsiden av Oslofjorden og omfatter kystlinjen fra Åsgårdstrand i sør, grenser i vest og nord til Re kommune (sammensluttet av Våle og Ramnes kommuner). Dagens Horten kommune tilsvarer i utstrekning størsteparten av den opprinnelige Borre kommune ved opprettelsen i 1837. I 1857 ble det nyeladestedet Horten skilt ut fra Borre og ble egen kommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler:

H

  1. Horten