Området som i dag utgjør Ecuador har hatt bosetting langt tilbake i tid, og arkeologer har funnet spor av menneskelig aktivitet så tidlig som 8000 år fvt. (før vår tidsregning). Fra 1500-tallet ble økonomi og samfunnsforhold preget av kolonimakten Spania og den katolske kirke. Jordbruks- og tekstilproduksjon ble dominert av en liten landeiende elite, og baserte seg på utbytting av den opprinnelige befolkningens arbeidskraft gjennom tvangsarbeid. Hele artikkelen