Ecuadors historie

Området som i dag utgjør Ecuador har hatt bosetting langt tilbake i tid, og arkeologer har funnet spor av menneskelig aktivitet så tidlig som 8000 år før vår tidsregning. Fra 1500-tallet ble økonomi og samfunnsforhold preget av kolonimakten Spania og den katolske kirken. Jordbruks- og tekstilproduksjon ble dominert av en liten landeiende elite, og baserte seg på utbytting av de opprinnelige befolkningenes arbeidskraft gjennom tvangsarbeid. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel