Før de første spanierne ankom kysten av det som i dag utgjør Uruguay, var området befolket av et beskjedent antall nomadiske urfolk som gikk under fellesbetegnelsen charrua. Området vakte liten interesse blant kolonimaktene. Spanske immigranter begynte med kvegdrift på 1600-tallet. Området gikk under navnet Banda Oriental, «Østbredden» (av Uruguay-elva), og dannet en buffer mellom det spanske visekongedømmet La Plata og den portugisiske kolonien Brasil. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel