Bolivias historie

Bolivia ble en selvstendig stat i 1825. Før den spanske koloniseringen besto det som i dag er Bolivia av ulike folkegrupper. Høylandet var en del av inkariket og bebodd av quechua- og aymara-folkene. I lavlandet bodde ulike mindre folkegrupper. Den spanske koloniseringen skapte enorme forskjeller mellom et spanskættet aristokrati og borgerskap og landets opprinnelige befolkning, et skille som fremdeles er fremtredende i det bolivianske samfunnet. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel