Den lange kyststripen som i dag er Chile var lenge en utkant, først underlagt Inkariket fra 1400-tallet og deretter fra 1500-tallet som spansk koloni, underlagt visekongedømmet i Lima. Verken inkaene eller spanierne klarte å etablere seg i den sørlige delen. Der beholdt urbefolkningen, mapuchene, kontrollen.Etter uavhengigheten i 1810 klarte man relativt raskt å bygge en nasjonalstat. Hele artikkelen