Siden inngangen til 2000-tallet har Haiti vært preget av politisk uro og store økonomiske ulikheter. Kraftige jordskjelv satte store spor, både menneskelig, økonomisk og politisk. I motsetning til tidligere har det imidlertid blitt normen at presidenter skiftes ut ved demokratiske valg, noe som har bidratt til økt stabilitet, tross store protester ved valget av president Jovenel Moïse i 2016, og ytterligere problemer i kjølvannet av at han ble drept i juli 2021. Hele artikkelen