Haitis samtidshistorie

Siden inngangen til 2000-tallet har Haiti har vært preget av politisk uro og store økonomiske ulikheter. Det store jordskjelvet i 2010 satte store spor, både menneskelig, økonomisk og politisk. I motsetning til tidligere har det imidlertid blitt normen at presidenter skiftes ut ved demokratiske valg, noe som har bidratt til økt stabilitet, tross store protester ved valget av president Jovenel Moïse i 2016. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Haitis samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 14 artikler: