Haitis historie

Før Kristoffer Columbus ankom øya som han kalte La Isla Española i 1492, ble den bebodd av om lag en halv million taino arawak-indianere som drev jordbruk og fiske. Spanierne nærmest utryddet denne befolkningen i løpet av 50 år, blant annet ved slavedrift på sukkerplantasjer som ble opprettet i 1506. Fra 1512 ble betydelige mengder afrikanske slaver innført. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Haitis historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Haitis samtidshistorie

Inneholder 8 artikler: