Haitis samtidshistorie

Haiti ansees ikke bare som det fattigste landet på den vestlige halvkule, men er også et av de mest urolige. 4. oktober 2004 ble utbrente biler brukt til å blokkere en av hovedårene inn til slummen Bel-Air i Port-au-Prince, mens væpnede Aristide-tilhengere herjet og krevde Artistides gjeninnsettelse som president. Presidentpalasset i bakgrunnen.

Av /NTB Scanpix ※.

Siden inngangen til 2000-tallet har Haiti har vært preget av politisk uro og store økonomiske ulikheter. Det store jordskjelvet i 2010 satte store spor, både menneskelig, økonomisk og politisk. I motsetning til tidligere har det imidlertid blitt normen at presidenter skiftes ut ved demokratiske valg, noe som har bidratt til økt stabilitet, tross store protester ved valget av president Jovenel Moïse i 2016.

Økonomi og sikkerhet

Jordskjelvet i 2010 hadde katastrofale konsekvenser for den allerede svært fattige befolkningen på Haiti. Her et sammenrast, fattig nabolag i hovedstaden Port-au-Prince.

Haiti har en svært dårlig utviklet økonomi, og landet blir ansett for å være det fattigste på den vestlige halvkule. Mye av årsaken til dette er en svært utfordrende sikkerhetssituasjon.

FNs Human Development Report for 2016 rangerer Haiti som det 163. landet i verden når det kommer til menneskelige levekår, og landet befinner seg i den laveste kategorien for utvikling. Indikatorer både for fattigdom, ekstrem fattigdom og analfabetisme viser alle at Haiti kommer dårligere ut enn noe annet land i Amerika.

Økonomisk vekst og gjeld

Høy statsgjeld og omfattende korrupsjon bidrar til en vedvarende ubalanse i økonomien. I 2009 besluttet Det internasjonale pengefondet (IMF) å slette 80 prosent av Haitis gjeld, fordi landet hadde oppfylt fondets krav til økonomiske reformer og tiltak for å bekjempe fattigdommen. Dette fikk imidlertid ingen umiddelbare følger for befolkningen; den reelle arbeidsløsheten ble på samme tidspunkt anslått til 70 prosent. Dette tallet reflekterer likevel ikke den reelle sysselsettingen, fordi en høy andel av befolkningen arbeider i den uformelle økonomien.

Turisme

Haiti har i likhet med en rekke andre karibiske land satset hardt på turisme, og opplevde en markant økning i besøkstallene i perioden 2005–2015. Dette til tross for at landet i 2008 var rangert som som verdens fjerde farligste reisemål, etter Somalia, Irak og Afghanistan. Siden da har situasjonen imidlertid bedret seg kraftig. I 2014 besøkte rekordhøye 465 000 turister Haiti ifølge Verdensbanken, og ifølge WTTC ble bidraget fra reisende og turister som en andel av BNP nesten firedoblet mellom 2005 og 2015. Landet har fortsatt store utfordringer når det gjelder infrastruktur, og i 2016 gjorde orkanen Matthew ytterligere store skader.

FN-styrker

FNs fredsbevarende styrker i Haiti, MINUSTAH, leverer valgmateriell i forkant av andre runde av presidentvalget, januar 2017. Valgrunden ble ikke gjennomført, da kandidaten Jovenel Moïse fikk mer enn 50 prosent av stemmene i første runde. I oktober 2017 trakk MINUSTAH seg ut av Haiti etter 13 år i landet.
FN.
Lisens: CC BY 2.0

Fra 2004 til 2017 var FNs stabiliseringsstyrke MINUSTAH utplassert på Haiti. MINUSTAH ble opprettet etter at president Jean-Bertrand Aristide ble fjernet fra makten etter en periode med opptøyer i landet, og målet var å bidra til ro og orden, og å bistå haitierne i å gjennomføre det påfølgende presidentvalget. FN-styrken ble funnet å være kilden til et omfattende kolerautbrudd i 2010, og har blitt anklaget for ulike typer overgrep mot lokalbefolkningen, og for ikke å sikre lokalbefolkningens sikkerhet. MINUSTA har blitt etterfulgt av den betydelig mindre United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH).

En av FN-styrkenes mer perifere oppgaver var grensekontroll mot nabolandet Den dominikanske republikk. Våren 2018 etablerte Haiti et eget grensepoliti, PoliFront – et skritt i retning større haitisk kontroll over grenseområdene.

Jordskjelvet i 2010

12. januar 2010 ble Haiti rammet av landets kraftigste jordskjelv på minst 200 år. Etter én måned ble antallet bekreftet omkomne satt til 223 000, et tall regjeringen anslo måtte økes til over 300 000. Dette tallet er senere nedjustert betydelig, men det nøyaktige antall ofre er fremdeles ukjent.

Katastrofen gjorde rundt tre millioner mennesker hjemløse, og hundretusener flyttet ut fra området rundt hovedstaden Port-au-Prince, der skadene var enorme. Gjenoppbyggingen av landet ble av Den interamerikanske utviklingsbanken anslått til å koste opp mot 80 milliarder kroner.

Politikk, valg og presidenter

Forholdet mellom de to statene på øya Hispaniola, Haiti og Den dominikanske republikk, har historisk vært svært anstrengt. Her møtes de to presidentene Danilo Medina (til venstre) og Jovenel Moïse like før innsettelsen av sistnevnte, i januar 2017.
Av /Presidencia República Dominicana.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Haiti har en lang historie med politisk konflikt, uro, kupp og autoritære ledere, men etter Jean-Bertrand Aristides avgang i 2004 har makten flere ganger blitt overført mellom presidenter på demokratisk vis, til tross for demonstrasjoner og anklager om valgfusk – og ikke minst jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew i 2016.

Jean-Bertrand Aristide

Presidentvalget høsten 2000 brakte Jean-Bertrand Aristide til makten for tredje gang. Han fikk over 91 prosent av stemmene, i et valg som ble utsatt flere ganger, boikottet av opposisjonen og sterkt kritisert av internasjonale valgobservatører. Aristides parti Fanmi Lavalas seiret stort også i parlaments- og lokalvalgene samme år, med en oppslutning rundt 80 prosent.

Voldelige opptøyer og politisk uro rundt valget førte til at USA, EU og Canada truet med å stanse den økonomiske hjelpen til landet. Uroen ble dempet gjennom en overenskomst mellom regjeringen og 15 opposisjonspartier om et bredt sammensatt råd til å forberede og overvåke neste valg, som var planlagt i 2004. Aristide avlyste imidlertid valget under en voldsbølge som truet med å utvikle seg til regulær borgerkrig – med 200-årsfeiringen for landets selvstendighet som en slags opptakt.

Opposisjonen reagerte kraftig på avlysningen og organiserte massedemonstrasjoner med krav om Aristides avgang. Samtidig herjet væpnede kriminelle bander stadig mer fritt med plyndringstokter. Paramilitære enheter og en dødsskvadron gjenoppstod under ledelse av tidligere opprørsledere. Også regjeringen hadde sine støttespillere blant de væpnede bandene, etter hvert som myndighetenes eneste sikkerhetsstyrke, politiet, ble nedkjempet.

Samfunnet var i full oppløsning, en humanitær katastrofe rykket stadig nærmere, og flere forsøk på fredsmekling fra USA, den tidligere kolonimakten Frankrike og fra nabolandene mislyktes. Den politiske delen av motstanden samlet seg i «Gruppen av 184», etter antall partier, organisasjoner og andre aktører som stod bak. Vendepunktet kom da Aristide i mars 2004 meddelte sin avgang og reiste i eksil. Styrker fra USA og senere FN (se MINUSTA ovenfor) gikk inn og tok kontroll, og høyesterettsjustitiarius Boniface Alexandre ble tatt i ed som midlertidig president frem til neste valg.

René Préval

René Préval var den første i Haitis historie som hadde fullført to presidentperioder etter demokratisk valg, og den første presidenten på 25 år som forlot embetet i live og uten å være på vei verken til fengsel eller eksil.

René Préval har lenge vært en viktig skikkelse i Haitis politiske liv, ikke minst som president i to perioder, fra 1996 til 2001 og fra 2006 til 2011. Han var derfor Haitis leder og ansikt utad da jordskjelvkatastrofen rammet i 2010. Préval største ønske for Haiti var mer stabilitet, noe han uttrykte i et intervju én måned etter jordskjelvet:

«Hvilken vei bør Haiti velge? Stabilitetens vei. Ikke statskupp, ikke ransakelser, ikke brenne ned folks hjem, ikke brenning av bildekk. Vi kan ikke bare drive å ødelegge. Vi må bygge. Det er veien vi må gå, sånn at vi kan slutte å si at vi er uheldige.»

Préval symboliserte også denne stabiliteten på flere vis: To ganger ble han valgt til president på demokratisk vis, og to ganger overlot han presidentembetet til en annen politiker etter et valg – begge deler som den første i Haitis historie. I 2011 var han også den første presidenten på 25 år som forlot presidentembetet både i live og uten å være på vei verken til fengsel eller eksil.

Valget i 2015/2016 og orkanen Matthew

Orkanen Matthew skapte store ødeleggelser i Haiti. Her i havnebyen Les Cayes, oktober 2016.
UN Photo/Logan Abassi.
Lisens: CC BY 2.0

Valget i 2015/2016, som førte Jovenel Moïse til makten, var omstridt og førte til demonstrasjoner og opptøyer. Første runde i presidentvalget ble holdt 15. oktober 2015, og ifølge opptellingen fikk Moïse flest stemmer, men ikke mer enn de nødvendige 50 prosent for å bli erklært vinner i første omgang. Påfølgende anklager om fusk og demonstrasjoner førte til flere utsettelser av andre runde, før første runde ble annullert og avholdt på nytt 13 måneder senere, 20. november 2016.

Valget skulle egentlig avholdes 9. oktober, men ble utsatt da orkanen Matthew traff Haiti 4. oktober. Etter både eksternt og internt press ble valget likevel gjennomført i november 2016, tross alle ødeleggelsene orkanen medførte. Ifølge Verdens helseorganisasjon etterlot Matthew over to millioner berørte og av disse hadde 1,4 millioner mennesker behov for umiddelbar nødhjelp. Valgdeltakelsen var derfor naturlig nok svært lav, omkring 21 prosent, og valgresultatet ble ikke endelig klart før i januar 2017.

Jovenel Moïse er en suksessrik forretningsmann som, i likhet med forgjengeren Michel Martelly, stod uten tidligere politisk erfaring. Moïse representerer Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK – «De skalledes haitiske parti»), og ble støttet av den avtroppende Martelly i valgkampen. I første runde av nyvalget fikk Moïse over halvparten av de avgitte stemmene, og ble dermed erklært som valgvinner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg