Laurent Salvador Lamothe, haitisk politiker og tidligere forretningsmann. Ble utnevnt til statsminister 4. mai 2012. Var før dette utenriksminister siden oktober 2011. Ble født og vokste opp i Haitis hovedstad Port-au-Prince.