Namibias historie

Forholdsvis lite er kjent om Namibias eldste historie, men funn av mer enn 25 000 år gamle hulemalerier peker i retning av at san-folket var landets tidligste innbyggere. Sanfolket holdt i eldre tid til i hele det sørlige Afrika, men ble fortrengt nordover etter europeernes etablering i den sørlige delen av kontinentet på 1600-tallet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maren Sæbø

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Namibias samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: