Namibias historie

Området vi idag kjenner som Namibia har historisk vært tynt befolket av jeger og sanker-kulturer. Fra 1600-tallet og framover migrerte flere grupper inn i området, fra nord kom kvegdrivere som nama og hereo. Fra sør kom afrikaanstalende fra Kappkolonien. På 1800-tallet gjorde Tyskland krav på territoriet. Tyskernes kolonisering var svært brutal, og under første verdenskrig erobret britene området og la det under Sør-Afrikaunionen.Verken Folkeforbundet eller arvtageren FN godtok Sør-Afrikas overherredømme over Sørvest-Afrika. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maren Sæbø

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Namibias samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: