Namibias samtidshistorie

Området vi idag kjenner som Namibia har historisk vært tynt befolket av jeger og sanker-kulturer. Fra 1600-tallet og framover migrerte flere grupper inn i området, fra nord kom kvegdrivere som nama og hereo. Fra sør kom afrikaanstalende fra Kappkolonien. På 1800-tallet gjorde Tyskland krav på territoriet. Tyskernes kolonisering var svært brutal, og under første verdenskrig erobret britene området og la det under Sør-Afrikaunionen. Hele artikkelen