Siste aktivitet av Sverre Richard Knutsen i leksikonet