Čohkka, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: fjelltopp.