Øksefisker, benfiskfamilie i ordenen karpelakser; holdes ofte som akvariefisk. Karakteristisk er at buken er en utpreget «hengemage» som får dem til å ligne økser. Øksefiskene lever tett oppunder vannflaten, og de tar føden fra denne, eller de hopper opp og snapper insekter over vannflaten. For å unnslippe fiender kan de ved å flakse med brystfinnen over vannoverflaten «fly» 1–2 meter. Se også marmorert øksefisk og sølvøksefisk.