Marmorert øksefisk, akvariefisk i familien øksefisker. Den er en typisk overflatefisk som lever blant flyteplanter og blad fra andre planter som når overflaten. Den blir 4–5 cm lang og kan avles i akvarium. Temperatur 23–30 °C. Stammer fra Sør-Amerika.