Sølvøksefisk, akvariefisk (benfiskart) i familien øksefisker. Populære akvariefisk som blir ca. 6,5 cm lang. Tar sin føde fra overflaten. De hopper, så de bør holdes i akvarium med dekkglass. Temperatur ca. 25 °C. Kommer fra Sør-Amerika.