Þorsteinn Valdimarsson, islandsk lyriker. Debuterte 1942 med diktsamlingen Villta vor! (Forvillet vår!) som inneholder naturdikt i nyromantisk stil. I de følgende diktsamlingene er også naturen og skjønnhetsopplevelser dominerende, men i tillegg kommer en uttrykt sosial bevissthet. Hans samling med Limrur (1965, Limericks) fikk stor betydning for limericken som populær diktform på Island. Valdimarssons lyrikk er utpreget musikalsk, noe som har inspirert komponister til å tonesette flere av hans tekster. Blant hans betydeligste diktsamlinger kan nevnes Yrkjur (1975) og Smalavísur (1977), der naturlyrikken er dominerende. Norske gjendiktninger ved Ivar Orgland i Islandske dikt frå vårt hundreår (1975).