Østaustralske strøm, kraftig havstrøm langs østkysten av Australia. Den går sørover fra ca. 20 ° s.br., og kan påvises til ca. 32 ° s.br., hvor den splitter seg opp. Strømstyrken varierer en del med årstidene, og er ofte oppe i 1 knop (0,5 m/s) i en betydelig bredde (100–200 km).