École Nationale des Ponts et Chaussées, teknisk høyskole i Paris, verdens første skole for ingeniørvitenskap, grunnlagt i Paris i 1747 under ledelse av den kjente brobyggeren Jean-Rodolphe Perronet.