Årdalsheiene, fjellområde i Hjelmeland kommune, Rogaland. Heiene ligger innenfor botnen av Årdalsfjorden og videre østover til fylkesgrensen til Aust-Agder, og er en del av Ryfylkeheiene. Fjellene i området når opp til 1254 moh. (Stora Blåfjell) helt i nordøst.