Åmotsdalen, dalføre i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, sidedal til Drivdalen. Gjennom dalen renner Åmotselva, som har sin kilde i Åmotsvatnet ved foten av Snøhetta. Berggrunnen består av kvartsitt, som lokalt er omdannet til Oppdalskifer. I 1991 ble det funnet et nytt mineral som fikk navnet Isbrekkenitt etter finneren, og som inneholder gull, sølv, kobberkis og svovelkis. Denne forekomsten er ikke drivverdig.