Ålegresslekta er ei marin slekt med fem artar i ålegrasfamilien. Det finst ein art i Noreg (ålegras, Zostera marina). Artane i ålegrasslekta veks i sjøen på sand og mudder, har ein krypande jordstengel og lange, båndforma blad som sit festa til hovedstengelen med ei slire. Blomane utviklar seg sitjande på blada. Ålegras er dermed ein av få norske plantar som er vannpollinerte. Hele artikkelen

Ny artikkel