Ågot Valle, norsk politiker (SV), fysioterapeut, Bergen. Omsorgssjef i Loddefjord fra 1997. Leder av Kvam SV 1981–87, leder av Bergen SV 1989–93. Medlem av Hordaland fylkesting 1979–97. Stortingsrepresentant for Hordaland 1997-2009. Odelstingspresident 2001–05. Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2001–05.