Yrkesskole, tidligere skoleslag som gav opplæring for arbeid i håndverk og industri og visse serviceyrker. Slik utdanning dekkes nå av videregående opplæring.