Xantogenater, salter av xantogensyrer. Dannes ved innvirkning av alkoholer på karbondisulfid i nærvær av alkali. Har den generelle formel SC(OR)SM (hvor R er aryl eller alkyl, og M er et enverdig metall, f.eks. Na). Som alkoholkomponent kan også cellulose inngå, og man får da cellulosexantogenat (se viskose). Xantogenater brukes også som akseleratorer ved vulkanisering av gummi.