Visceralbuer, munnens og svelgets støtteskjelett (visceralkranium) tidlig i utviklingen hos virveldyr. Oppstår som en dobbeltsidig serie bueformede rekker av små skjelettstaver omkring fortarmen. Hos lavere virveldyr danner de avstivning av gjelletarmens vegger (= gjellebuer) mellom gjellespaltene, hos høyere virveldyr gir de opphav til ansiktsskjelettet. Første bue regnet forfra blir til kjevebuen, andre bue til tungebensbuen. Se også kjever.