Virvlere, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 700 arter er kjent i verden, i Norge er det funnet 10. De er små (5–7 mm), glinsende, ovale biller som lever på overflatehinnen av fersk- og brakkvann. Ofte lever de sammen i flokker. Bak- og mellombena er omvandlet til korte, trekantede «padleårer». Billenes bevegelse på overflaten er virvlende uregelmessig og hurtig. Blir de skremt kan de dykke. Da øynene er delt i to, kan virvlerne se både over og under vannet. De lever av insekter og andre smådyr som har falt ned på vannoverflaten. Larvene er rovdyr, utstyrt med hule kjever som står i forbindelse med giftkjertler.