Virkedag, arbeidsdag, hverdag, til forskjell fra fridag.