Vintergrønnfamilien, tidligere tofrøbladet plantefamilie, som nå er en del av lyngfamilien. 30 arter i nordlig tempererte og arktiske strøk. Urter eller busker, oftest med vintergrønne blad og femtallige blomster. Hit hører bl.a. slektene vintergrønn og vaniljerot.