Vinsanger, fugleart i sangerfamilien. På størrelse med møller, lengde 13 cm. Hannen har mørk fjærdrakt med skifergrått hode, mørkt gråbrun ryggside og er vinrød på hals og fremre del av buken. Hunnen er noe lysere i fargene. Forekommer i krattvegetasjon, i middelhavs-området i maquis-vegetasjon og lignende terreng. Hekker i vestlige deler av Sør-Europa og har sin nordgrense i Sør-England. Standfugl som også hekker i Nord-Afrika. Ikke påvist i Norge (per 2003).