Vinningsforbrytelse, forbrytelse som etter lovens beskrivelse må være begått i den hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, f.eks. tyveri, underslag, bedrageri og ran. 70–80 % av de registrerte forbrytelser i Norge kommer i gruppen vinningsforbrytelse.