Vindelslirekneslekta, planteslekt i slireknefamilien. Se slirekne og artene kjempeslirekne, krattslirekne, vindelslirekne.