Viktualier er matvarer og næringsmidler, ofte til krigs- eller sjøfolk.