Viktualier, om eldre forhold: matvarer, levnetsmidler (ofte til krigs- eller sjøfolk).